• QQ: 3303916893

  • Email : hnjsep@126.com

  • 手机 : 180-7311-7136

超滤碱液回收案例


某印染企业超滤碱液回收案例

1、设计水质设计处理量

设计处理量6吨每小时,回收率95%,总产碱液量5.7吨每小时。

设计进出水质  

项目

碱浓

色度()

SS(mg/L)

温度(oC)

牛仔布染整废碱

5%

>100

<500

40-45

膜回用碱

5%

<50

<1

40-45

 

2、工艺流程

 

Related Articles